Sains Dan Islam

Logo Sains Dan Islam

Radio: IKIM

  1. Viernes 12:30 a 13:00 hs.  from: 01/07/2018
  2. Sábado 8:15 a 8:30 hs.  from: 01/07/2018

Program ini membicarakan berhubung dengan pandangan Islam terhadap persoalan-persoalan Sains. Ianya juga menjelaskan bagaimana Islam itu tidak menentang penemuan Sains bahkan sebaliknya penemuan Sains mengesahkan apa yang terkandung dalam ajaran Islam dan al-Qur’an.
Read more

Latest recordings

Loading the latest recordings

There are no recordings of this program