Agama Dan Peradaban

Logo Agama Dan Peradaban

Radio: IKIM

  1. Miércoles 12:30 a 13:00 hs.  from: 01/07/2018
  2. Viernes 4:15 a 4:45 hs.  from: 01/07/2018

Slot ini membicarakan secara ilmiah berhubung pandangan alam Islami (worldview) yang mencakupi faham agama, asas akhlak dan makna diri serta tamadun dan peradaban. Diisi oleh pengarah-pengarah pusat akademik IKIM dan felo akademik secara bergilir-gilir mengikut jadual yang telah disusun. Untuk bulan ini diisi oleh YBhg. Dr. Mohd. Zaidi bin Ismal, Timbalan Ketua Pengarah IKIM. Diterbitkan oleh Dj Datin Mona Jasman. Read more

Latest recordings

Loading the latest recordings

There are no recordings of this program